Muut vaatimukset: Niemisen hallusta takavarikoidut 15 hampun siemen-
         tä ja 2 vesipiippua on tuomittava valtiolle mene-
         tetyiksi (rikoslaki 50 luku 6 § 2 mom).

Syyttämispyynnöt: Virallisen syytteen alainen rikos.Todistelu:    - Niemisen kertomus: esitutkinnassa myöntänyt 
          teon.

         - Takavarikkopöytäkirja 6070/R/136858/97/KEY/1:
          Niemiseltä takavarikoidut hampun siemenet ja 
          piiput.

         - Nauhoitus A-Studio ohjelmasta 28.7.1997: Nie-
          misen kertomus hasiksen käytöstä.
Vapaudenmenetys: -
Kiireellisyysperuste:


         -

Allekirjoitus:
         Maarit Loimukoski
         KihlakunnansyyttäjäLuettelo haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle toimitetusta
aineistosta


     Esitutkintapöytäkirja

     6070/RHU/R/136858/97, Helsinki / Pasilan poliisipiiri