HELSINGIN KIHLAKUNNAN        HAASTEHAKEMUS
SYYTTÄJÄNVIRASTO          HELSINGIN KARAJÄOlKEUDELLE
Kihlakunnansyyttäjä
Maarit Loimukoski
Pasilanraitio 11 A         9.1.1998 Dno 97/5776
PL 33, 00241 Helsinki
Puh 09-1571/ Fax 09-157 4203
Vastaaja:     NIEMINEN, Tero OlaviSYYTE       Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavista ri-
         koksista:Esitutkinta-
pöytäkirja:    6070/RHU/R/136858/97


         Huumausainerikoksia


Lainkohdat:	 Rikoslaki 50 luku 1 §


Tekoaika ja
tekopaikka:	 kevät 1993 - syksy 1996 Tampere ja Helsinki
	     syksy 1996 Helsinki
	     1997 alku - kesä 1997 Espoo ja Helsinki


Teonkuvaus:	 Nieminen on laittomasti pitänyt hallussaan ja kä-
         sitellyt huumausaine-eriä seuraavasti


         Kevään 1993 ja syksyn 1996 välisenä aikana käyttä-
         nyt tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä ostamiaan
         hasiseriä ainakin 2 kertaa kuukaudessa ja


         syksyllä 1996 pitänyt laittomasti hallussaan tun-
         temattomalta henkilöltä 300 markalla ostamaansa 5
         g hasista ja


         vuoden 1997 alun ja kesän 1997 välisenä aikana
         laittomasti viljellyt Kannabis sativa -kasveja,
         joista valmistamansa marihuanan Nieminen on itse
         käyttänyt.