TERO NIEMINEN VASTINE
HELSINKI 5.8.1999


EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES
Aurorankatu 6
00100 HELSINKI


Viite Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastinepyyntö 22.6.1999


TARKENNUKSIA

Vastineena sisäasianministeriön 15.6.1999 päivättyyn selvitykseen ja lausuntoon huomautan seuraavaa:

Kuulustelukutsu

Kuulustelukutsun lähettämisestä Juha Kypärä ilmoittaa: 1. luokan virkapostin olisi pitänyt olla perillä maanantaina 4.8.1997. Hän lisää vielä: Tässä tapauksessa Niemisellä olisi ollut mahdollisuus ottaa yhteyttä puhelimitse ja pyytää kuulusteluajan muuttamista mikäli hän olisi ollut estynyt tai mikäli kutsussa mainittu ajankohta ei olisi hänelle sopinut.

Huomautan kuitenkin, että soittaminenkin olisi ollut mahdotonta, ellen juuri kyseisenä aikana olisi ollut vuosilomallani. Olisi ollut myös mahdollista, että postini olisi jaettu vasta kello 13:00 jälkeen.

Kertomuksen muuttamisesta

Juha Kypärälle ei selvinnyt miksi tulkitsin kuulustelutilanteen niin, että sain tilaisuuden muuttaa kertomustani. Hän kuitenkin toteaa: Tero Nieminen ilmoittaa kantelussa omana käsityksenä, että 5.8.1997 suoritetussa kuulustelussa kuulustelija (allekirjoittanut) olisi sanonut, että "on täysin eri asia mitä sanon tv:ssä ja täysin eri asia mitä sanon kuulusteluissa".

Tämä oli varsin keskeinen asia kuulusteluissa. Kuulin saman fraasin lukuisia kertoja kuulustelun aikana ja varsinkin silloin, kun kuvailin miten ja milloin kannabiksenkäyttöäni tapahtui. Tulkintaani tukee myös iltapäivälehden kirjoittelu, jossa alleviivataan sitä, ettei ikkunallani kasvanut kannabista.

Valhetta

Raimo Paakkala väittää: Nieminenhän kertoi ohjelmassa omana käsityksenään, että huumausaineiden hankinta omaan käyttöön olisi Suomessa lain mukaan sallittua vedoten rikoslain 50 luvun 7 §:ään.Tämä väite ei pidä paikkaansa. Ohjelmassa nimenomaan todetaan: Tero syyllistyy niinsanottuun käyttäjärikokseen polttamalla kotonakasvatettua kannabista. Tämän voi tarkistaa liitteenä olevasta videonauhasta. Näin mustamaalaamalla saadaan minun osuuteni ja koko ohjelma varsin kyseenalaiseen valoon.

Kuulustelujen kulku

Raimo Paakkala kertoi kuulusteluista seuraavaa: Toimintaohjeeksi annoin, että hän kutsuisi Tero Niemisen kuulusteluun ja kuulustelun jälkeen harkittaisiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Hän lisää vielä: Kuulustelun aikana ilmeni, että Niemisen asunnolla oli tuolloin mm. huumausaineiden käyttövälineitä sekä kannabiksen viljelyyn liittyvää materiaalia ja hampun siemeniä.

Tarkennuksena huomautan, että kuulustelu 5.8.1997 tapahtui kahdessa osassa. Ensimmäinen osa alkoi kello 13:10 ja päättyi 15:25. Sen jälkeen oli tunnin tauko, jonka aikana harkittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Toinen osa kuulustelusta alkoi kello 16:25 ja päättyi 16:45. Vasta tässä toisessa osassa oltiin kiinnostuneita siitä mitä kannabikseen liittyvää minulla oli asunnollani. Kotietsintä suoritettiin kello 17:25. Nämä tiedot ovat suoraan esitutkintapöytäkirjasta.

Raskauttava julkisuus

Raimo Paakkala perustelee jutun saattamista viralliseen syyteharkintaan mm. asian saamalla julkisuudella. Mielestäni se ei saisi olla perusteena ainakaan silloin, kun viranomaiset itse käyttävät julkisuutta omiin tarkoituksiinsa. Näinhän tässäkin jutussa kävi.Tero Nieminen

LIITTEET

-Videonauha A-studio ohjelmasta