HELSINGIN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJA 1(12)
Rikospoliisin toimintayksikkö
Huumerikosyksikkö
Pvm
11.09.1997
Nro
6070RHU/R/136858/97
------------------------------------- ----------------------------- --------------
Rikoksesta epäilty Rikos tai tapahtuma Lisämerkintä
SUKUNIMI, etunimet, e. rikosnimike tai tapahtuma nuori henkilö
henkilötunnus, ulkomaalaisen kansalaisuus tapahtuma- aika, tarvittaessa kunta pidätetty, vangittu, haastettu
NIEMINEN, Tero Olavi Huumausainerikoksia Helsingissä
01.08.1988 - 28.07.1997
Huumausainerikoksia Tampereella
11.04.1989 - 13.06.1994
Huumausainerikoksia Espoossa
25.11.1996 - 31.03.1997
--------------------------------------------------------------------------------
Asianomistajan nimi
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja Voimassa olevat pakkokeinot
[X] takavarikko [ ] hukkaamiskielto [ ] vakuustakavarikko [ ] matkustuskielto
[X] pöytäkirjassa on liitteitä [ ]
Virallisen syyttäjän nimi (merkitään mikäli syyttäjä on erikseen määrätty)Viite Viitataan esitutkintapöytäkirjaan nro Rikoksesta epäilty

P1

Elektroninen poliisilomake 600(v2.0)
[ ] jatkuu


Ilmoitusjäljennös
10.09.1997

HELSINKI PL           ILMOITUSNUMERO 6070/R/136858/97
RHU                           sivu 1

TUTKINNANJOHTAJA: PAAKKALA PUH. 09-189 5715
TUTKIJA:     KYPÄRÄ PUH. 09-189 5724

ILM.AIKA/V.OTT:	 05.08.1997/19.00 KYPÄRÄ
ILMOITUSTAPA:   TUTKITTAESSA

ASIANIMIKE:    1  HUUMAUSAINERIKOS
            TAP.AIKA:      TAP.PAIKKA: HELSINKI
            - HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖ          LKM:24

         2  HUUMAUSAINERIKOS
            TAP.AIKA:      TAP.PAIKKA: TAMPERE
            - HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖ          LKM:96

         3  HUUMAUSAINERIKOS
            TAP.AIKA:      TAP.PAIKKA: HELSINKI
            - HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖ          LKM:72

         4  HUUMAUSAINERIKOS
            TAP.AIKA:      TAP.PAIKKA: ESPOO
            - HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖ          LKM:12

         5  HUUMAUSAINERIKOS
            TAP.AIKA:      TAP.PAIKKA: HELSINKI
            - HUUMAUSAINEEN HALLUSSAPITO       LKM:1
            - HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖ          LKM:10

         6  HUUMAUSAINERIKOS
            TAP.AIKA:      TAP.PAIKKA: HELSINKI
            - HUUMAUSAINEEN VILJELY         LKM:1
            - HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖ          LKM:10

TAPAHTUMA-AIKA:  MA 01.08.1988    - MA 28.07.1997
TAPAHTUMAOSOITE: TARKEMMIN TEKSTISSÄ
PAIKKAKUNTA:   091/HELSINKI

RIKOKSESTA    NIEMINEN, TERO OLAVI
EPÄILTY:     OHJELMISTOSUUNNITT.          
         KANS: SUOMI       SYNTMAA: EI TIEDOSSA


         ASIA: 1, 2, 3, 4, 5, 6


SELOSTUS:

Maanantaina 28.7.1997 televisiossa esitetyssä A-STUDION ohjelmassa
kävi ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella oli syytä epäillä
Tero Niemisen syyllistyneen huumausainerikokseen.


ESITUTKINTATOIMENPITEET:
                ILMOITUSNUMERO 6070/R/136858/97
                             sivu 2Tero Nieminen kutsuttiin kuulusteltavaksi rikospoliisiin.
Kuulusteluissa Nieminen kertoi aloittaneensa kannabiksen käytön
vuonna 1988.
Niemisen kertoman mukaan hän on käyttänyt kannabista
yhdeksän (9) vuoden aikana keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudessa.
Käytetty kannabiksen kokonaismäärä on ollut muutama kymmenen
grammaa vuodessa, Tero Niemisen oman ilmoituksen mukaan 10-15
grammaa / vuosi.
Välillä Nieminen on pitänyt kannabiksen käytössä taukoja, mm.
puolen vuoden ajan.


1) Huumausainerikoksia Helsingissä

Tero Nieminen aloitti kannabiksen käytön v. 1988 Roskildessa ja
myöhemmin samana vuonna Suomessa.
Väestörekisteritietojen mukaan Tero Nieminen on asunut Helsingissä
01.08.1988 - 10.04.1989 välisenä aikana.
Nieminen on käyttänyt Helsingissä kannabista tuona aikana
keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudessa.


2) Huumausainerikoksia Tampereella

Tero Nieminen asui väestörekisteritietojen mukaan tilapäisesti
Tampereella 11.04.1989 - 13.06.1994 välisenä aikana. Opiskeluaikana
Nieminen asui kaksi vuotta ulkomailla ( v. 1989-1990 ja vuoden
1992).
Tampereella Tero Nieminen käytti em. aikana kannabista keskimäärin
2-3 kertaa kuukaudessa.


3) Huumausainerikoksia Helsingissä

Takaisin Helsinkiin Nieminen muutti kesällä 1996.
Väestörekisteritietojen mukaan Nieminen on asunut Helsingissä
14.06.1994 - 24.11.1996 välisen ajan.
Tero Nieminen käytti Helsingissä kannabista ko. aikana keskimäärin
2-3 kertaa kuukaudessa.


4) Huumausainerikoksia Espoossa

Tero Nieminen on asunut Espoossa vrk-tietojen mukaan
25.11.1996 - 31.03.1997 välisenä aikana.
Espoossa Nieminen käytti kannabista em. aikana keskimäärin 2-3
kertaa kuukaudessa.


5) Huumausainerikos Helsingissä

Pääasiallisesti Tero Nieminen kertoi hankkineensa kannabista
tuntemattomilta henkilöiltä mm. Helsingin keskustassa.
                ILMOITUSNUMERO 6070/R/136858/97
                             sivu 3


Viimeksi Tero Nieminen osti hasista syyskuun 1996 jälkeen Helsingin
rautatieasemalla tuntemattomalta ulkomaalaiselta mieheltä.
Nieminen maksoi viiden (5) gramman hasispalasta 300 markkea.
Hasiksen Nieminen käytti itse kotona Espoossa.


6) Huumausainerikos Helsingissä

Kannabiksen viljelyn Tero Nieminen aloitti vuonna 1997.
Alkuvuonna 1997 Tero Niemisellä oli Espoossa asuntonsa
vaatekomerossa viljelyyn varattu tila, mihin Nieminen laittoi
kasvamaan Amsterdamista hankittuja kannabiskasvin siemeniä
neljään eri ruukkuun.

Huhtikuun 1. päivä Tero Nieminen muutti Helsinkiin
Vuorimiehenkadulle. Kannabiskasvien kukinnot Nieminen kuivatti
kotona Helsingissä. Kuivatuista kukinnoista valmistui marihuanaa ja
Niemisen mukaan aine-erä mahtui puolen litran maitotölkkiin.
Marihuanan Tero Nieminen käytti itse asunnossaan Helsingissä.
Niemisen mukaan itse kasvatettu marihuana oli parempaa kuin
mitä katukaupasta saa.


Kuulustelun jälkeen 05.08.1997 suoritettiin kotietsintä Tero
Niemisen asunnossa Vuorimiehenkadulla. Asunnossa Tero Nieminen
luovutti poliisille minigrip-pusseihin pakatut hampun siemenet
sekä kaksi vesipiippua, jotka takavarikoitiin.

TAKAVARIKOT:

olohuone; pöytälaatikosta:

1) 3 kpl hampun siemeniä minigrip-pussissa; 
  pussissa tussilla tehty merkintä " JAMAICA I PITKÄ"

2) 5 kpl hampun siemeniä minigrip-pussissa;
  pussissa tussilla tehty merkintä "SHIVA SHANTI"

3) 3 kpl hampun siemeniä minigrip-pussissa;
  pussissa tussilla tehty merkintä "SHIVA SHANTI * SKUNK * 1"

4) 4 kpl hampun siemeniä minigrip-pussissa;
  pussissa tussilla tehty merkintä "INDIA INDICA, TOSI PITKÄ"

olohuone; kirjahyllystä:

5) vesipiippu

6) vesipiippu

Vesipiipuilla Nieminen kertoi polttaneensa kannabista.Etpk:n sivun nro
KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA 5.
Rikoksesta epäilty
--------------------------------------------------------------------------------
1 Kuulustelupaikka Kuulustelupäivä Alkoi klo
Kuulustelu-
Helsingin rikospoliisi 05.08.97 13.10
tilaisuus
Kuulustelija
ryk Juha Kypärä [ ] kuulusteltu puhelimitse
Kuulustelutodistaja
ryk Markku Paakala [X] läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
--------------------------------------------------------------------------------
2 SUKUNIMI, etunimet, e. Henkilötunnus
Rikoksesta
NIEMINEN Tero Olavi
epäilty
Ammatti Väestörekisteri (srk) Ulkomaalaisen kansallisuus
ohjelmistosuunnittelija Hgin siviilirek.
Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka Puhelin kotiin
, 00140 Helsinki
Työnantaja, työpaikan osoite (tarvittaessa) Puhelin toimeen
.
Elatusvelvollisuus Siviilisääty Ajokortin luokka, myöntäjä
[ ] puoliso 1 alle 18 v. lasta eronnut ABCe , (11.07.2037) Hki
Bruttotulot Varallisuuden arvo
14.000 mk/kk
--------------------------------------------------------------------------------
3 Rikos | tapahtuma Ilmoituksen nro
Merkinnät
Huumausainerikos
.
Muut kuulustelussa läsnä olevat
Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan
Ennen kuulustelua on ilmoitettu
[X]asema esitutkinnassa [X]mistä teosta kuulusteltavaa epäillään
[X]oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle [X]oikeudesta käyttää avustajaa
Merkintöjä, lisätietoja (tavoitettavuutta koskevat tiedot, selvitys varallisuudesta, holhooja ja tämän osoite, liikenneasiassa aikaisemmat tuomiot rikoksista)

KUULUSTELUKERTOMUS

Viime viikolla esitetyssä valtakunnallisessa TV-ohjelmassa sinun kerrottiin aloittaneen kannabiksen käytön 9 vuotta sitten. Milloin viimeksi olet käyttänyt kannabista ?

V: muutamia viikkoja sitten

K: Missä käytit kannabista

V: kotioloissa, Vuorimiehenkadulla

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 6

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Kuul ptk:n sivun nro 2
Kuulusteltavan nimi

NIEMINEN Tero Olavi

Kuten kerroin käytin polttamalla muutamia viikkoja sitten itse kasvatettua kannabista kotonani Vuorimiehenkadulla.
Tällä hetkellä minulla ei ole asunnossani mitään kannabisviljelmiä. Itse asiassa Vuorimiehenkadun asunnossa minulla ei ole ollut kertaakaan kannabisviljelmiä, koska olen asunut ko. huoneistossa vasta vähän aikaa. Huoneistoon olen muuttanut kuluvana vuonna pääsiäisen aikaan.
Noin kolme viikkoa sitten käyttämäni kannabis oli ollut minulla säilytyksessä jonkin aikaa.
Olin kasvattanut kannabista edellisessä asunnossani Espoossa aikaisemmin tänä vuonna.

Kysyttäessä minulta tarkemmin kannabiksen viljelystä kerron, että Espoossa asuessani minulla oli vaatekomerossa tähän tarkoitukseen varattu tila. Laitoin siemenet neljään eri ruukkuun, jonka jälkeen kastelin niitä säännöllisesti. Minulla oli vaatehuoneessa yksi erillinen valaisin. Noin 3-4 kuukauden kuluttua kukinnot olivat valmiita käytettäviksi.

Itse asiassa tässä vaiheessa muutin Espoon asunnosta Helsinkiin Vuorimiehenkadulla, missä kuivasin lehdet laittamalla ne riippumaan pimeään huoneeseen alaspäin. Kuivattaminen kesti n. viikon verran, minkä jälkeen otin kukinnot talteen. Loput heitin roskien mukana pois.
Määrällisesti kukinnot mahtuivat suunnilleen puolen litran maitotölkin kokoiseen astiaan. Haluan huomauttaa kuitenkin, että se ei vastaa mitenkään tiiviisti pakattua määrää.


TV-ohjelmassa ikkunalaudallani olleet kasvit eivät olleet kannabista vaan chiliä.


K: Milloin olet aloittanut kannabiksen käytön?

Olen aloittanut kannabiksen käytön vuonna 1988. Olin tuolloin festareilla Roskildessa, missä kokeilin ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen käytin kannabista täällä Suomessa mm. opiskeluaikana Tampereella. Opiskeluni kesti kaikenkaikkiaan neljä vuotta, välillä pidin opiskelussani pari vuotta taukoa. Opiskeluaikana pidin pari välivuotta, jolloin asuin ulkomailla. Kun puhutaan kannabiksen käytöstä tuohon aikaan niin se tapahtui ulkomailla.

Helsinkiin asetuin kolme vuotta sitten, v. 1994. Kuten ohjelmassa kävi ilmi, olen käyttänyt kannabista yhdeksän vuoden ajan, alkaen siis vuodesta -88. Arvioin käyttäneeni keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudessa. Välillä olen pitänyt taukoja kannabiksen käytössä, mm. puolen vuoden taukoja.Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 7

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Kuul ptk:n sivun nro 3
Kuulusteltavan nimi

NIEMINEN Tero Olavi

Pääasiallisesti olen hankkinut käyttämäni kannabiksen ostamalla. Minulla ei ole ollut ketään tiettyä henkilöä tai mitään erillistä paikkaa mistä olen kannabiksen ostanut. Sinä aikana kun olen asunut Helsingissä olen hankkinut omaa käyttöäni varten hasiserät yleensä keskustasta kadulta. Itse asiassa kannabiksen viljelyn olen aloittanut varsinaisesti tänä vuonna. Tämä aikaisemmin mainitsemani viljelyerä oli minun ensimmäinen.
Kysyttäessä minulta minkälaisia tuntemuksia koen käyttäessäni itse kasvattamaani kannabista, kerron, että itse kasvatettu on parempaa kuin mitä kadulta saa. Se toimii paremmin. Se saa ajattelun toimimaan eri tavalla, esim. musiikki voi kuulostaa paljon paremmalta.

K: milloin viimeksi olet käyttänyt täällä Helsingissä muuta kuin itse kasvattamaasi kannabista ja mistä olet hankkinut aine-erän?

V: viime syksynä (syyskuun jälkeen -96) ostin Helsingin rautatieasemalta minulle tuntemattomalta ulkomaalaiselta henkilöltä pienen erän hasista. Maksoin miehelle viiden gramman erästä 300 markkaa. Tämän viiden gramman erän käytin itse asunnossani Espoossa. Kyseistä erästä tuli muutama kymmenen käyttökertaa.

K: Oletko myynyt tai tarjonnut muiden käytettäväksi itse kasvattamaasi kannabista?

V: en ole.

Haluan lopuksi korostaa, että ensinnäkin syyte voitaisiin jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko-olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta.Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo 15.25 [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 8

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Kuul ptk:n sivun nro 4
Kuulusteltavan nimi

NIEMINEN Tero Olavi

Kuulustelua jatketaan rikospoliisissa ryk Juha Kypärän kuulustelemana ja allekirjoitettaessa läsnä ollessa 5.8.1997 klo 16.25. vrk Sami Sallisen

Huumausainerikoksesta epäilty Tero Nieminen kertoo:

Minulla ei ole asunnossani huumausaineita. Käyttövälineitä löytyy muutama, joilla olen käyttänyt kannabista. Ne ovat kaksi vesipiippua. Asunnossa on myös muita piippuja, mutta ne ovat koriste-esineitä, eikä niillä ole poltettu kannabista.

Kysyttäessä onko asunnossani kannabiksen viljelyyn liittyvää materiaalia, kerron, että siellä on lamppu, ämpäreitä, multaa, sekä pieni määrä hampun siemeniä pussissa. Näistä samoista siemenistä olen kasvattanut kannabisviljelyn, josta olen kertonut kuulustelussani. Siemenet olen hankkinut Amsterdamista.

Kysyttäessä vielä kannabiksen käytöstä kerron, että olen käyttänyt kannabista pääasiallisesti kotona ja itse. Kaikki hankkimani ja valmistamani huumausaine on ne on mennyt omaan käyttööni.Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo 16.45 [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 9

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Kuul ptk:n sivun nro 5
Kuulusteltavan nimi

NIEMINEN Tero Olavi

Huumerikosyksikössä keskiviikkona 27.8.1997 klo 14.05 alkaen rikosylikonstaapeli Juha Kypärän uudelleen kuulustelemana ja vrk Kari Puiston allekirjoitettaessa läsnä ollessa huumausainerikoksesta epäilty Tero Nieminen kertoo seuraavaa:

Minulle kerrottiin oikeuteni, asema esitutkinnassa sekä mistä teosta minua epäillään. En tarvitse kuulusteluun avustajaa enkä kuulustelutodistajaa. Edelliseen kuulusteluun minulla ei ole huomautettavaa.

Pyydettäessä minua vielä tarkentamaan kannabiksen käyttöäni kerron, että ensi kokeilu tapahtui Roskildessa vuonna -88, kuten olen aikaisemmin kertonut. Suomessa aloitin kannabiksen käytön samana vuonna.

Ilmoitukseni käyttökertojen suhteen perustuu siihen, että olen mielestäni keskimääräisesti käyttänyt kuluneen yhdeksän vuoden aikana kannabista 2-3 kertaa kuukaudessa. Kuten olen jo aikaisemmin kertonut olen pitänyt välillä taukoja käytössä. Opiskeluaikana vietin pari välivuotta ulkomailla (muistaakseni vuoden 1989-1990 vaihteessaja vuoden 1992.)
En pysty yksilöimään käyttökertoja sen tarkemmin. Käyttö on riippunut monista tekijöistä: viime vuosina olen ollut työelämässä, jolloin käyttö on ollut erilaista kuin esim. opiskeluaikana. Tämä ilmoittamani käyttökertojen (2-3 krt/kk) määrä on kuitenkin oikea myös viime vuosien osalta.

Kysyttäessä minulta kuinka paljon olen käyttänyt kannabista yhden vuoden aikana, vastaan, että käyttämäni kannabiksen kokonaismäärä vuoden aikana on kymmeniä grammoja, ehkä 10-15 grammaa.

Kysymys: Oletko tarjonnut kannabista muiden käytettäväksi?
Vastaus: en

K: Onko joku tarjonnut sinulle kannabista käytettäväksi?
V: ei

K: Missä olet säilyttänyt hankkimasi kannabiksen?
V: kotona

K: Minkä ajan asuit Espoossa.
V: muutin Espooseen marraskuussa -96 ja sieltä Helsinkiin Vuorimiehenkadulle huhtikuussa -97.Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 10

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Kuul ptk:n sivun nro 6
Kuulusteltavan nimi

NIEMINEN Tero Olavi

K: Millä perusteella päätit julkisesti kertoa tv-ohjelmassa kannabiksen käytöstäsi?
V: minulla on mukanani kirjelmä / yhteenveto, jonka haluan liittää esitutkinta-aineistoon. Siinä kerrotaan tarkemmin millä perusteella menin tv-ohjelmassa kertomaan kannabiksen käytöstäni.

K: Oletko itse tehnyt tämän loppukirjelmän?
V: perusteluosan olen itse kirjoittanut....sitten siinä on vetoomusosa, jonka olen tehnyt myös itse ja vetoomuksessa on 700 nimeä.

K: Kuka tämän vetoomuksen on toteuttanut ja miten nimet on kerätty?
V: se oli Elmun kansanjuhlassa....vetoomus, jonka minä olin tehnyt oli kannabisyhdistyksen teltalla ja siihen tuli n. 700 nimeä.

K: Menitkö tv-ohjelmaan oma-aloitteisesti, vai pyydettiinkö sinua ohjelmaan jonkin tahon tai henkilöiden toimesta?
V: Ohjelmaan meno oli oma ratkaisuni...luin omasta sähköpostistani, että tällaista ohjelmaa oltiin tekemässä ja että siihen etsittiin henkilöä, joka kertoisi ohjelmassa omasta kannabiksen käytöstä. Ilmoittauduin itse vapaaehtoiseksi.

K: Mistä sähköpostista oli kysymys?
V: se oli Suomen kannabisyhdistyksen sähköposti missä tämä tiedustelu tv-ohjelmaan etsittävästä henkilöstä oli tullut ns. postituslistalle. Tiedustelussa ohjelman toimittaja etsi henkilöa, joka kertoisi omasta kannabiksen käytöstä. Tiedotteessa kävi ilmi ketä muita ohjelmassa on haastateltavana.

K: yllytettiinkö sinua kertomaan julkisesti kannabiksen käytöstä.
V: ei yllytetty

K: Kerroitko tv-ohjelmassa kannabiksen käytöstä täysin oma-aloitteisesti?
V: Kyllä...tapasin toimittajan ennen ohjelman tekoa ja hänen kanssaan keskusteltiin millä tavalla se mun juttuni tehdään....halusin itse esiintyä omalla nimellä ja tunnistettavana.

K: Minkälaisiin toimenpiteisiin ja seuraamuksiin olit varautunut asiassa. Tiesitkö huumausaineiden käytön olevan kriminalisoitua?
V: Tiesin, että huumeiden käyttö on kriminalisoitua ja tiesin varautua siihen, että joudun asiassa mahdollisesti poliisitutkintaan.

K: Käytitkö ohjelman teon aikana kannabista?
V: enLuettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 11

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Kuul ptk:n sivun nro 7
Kuulusteltavan nimi

NIEMINEN Tero Olavi

K: Oliko asunnossasi ohjelman nauhoituksen aikana huumausaineita?
V: eipä tainnut olla

K: Oletko itse Suomen kannabisyhdistyksen jäsen?
V: kyllä

K: Mistä asti ?
V: vuodesta-94, loppupuolelta.Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo 16.00 [ ] jatkuu


Etptk:n sivun nro 12

MERKINNÄT

Voimassa olevat takavarikot:

1) 3 kpl hampun siemenia (JAMAICA, I, PITKA)
2) 5 kpl hampun siemenia (SHIVA SHANTI)
3) 3 kpl hampun siemenia (SHIVA SHANTI, SKUNK 1 )
4) 4 kpl hampun siemeniä (INDIA INDICA, TOSI PITKA)
5) vesipiippu
6) vesipiippu

Siemenet ja vesipiiput on takavarikoitu huumerikosyksikköon tvk- numerolla PAK / 591 / 97; siihen asti kunnes oikeus tekee niiden osalta päätöksen.

LIITTEET:

1) pöytäkirja kotietsinnästä ja takavarikosta
2) Tero Niemisen 27.8.1997 luovuttama loppulausunto

Rikosylikonstaapeli Juha KypäräP4

Elektroninen poliisilomake 612(v2.0)
[ ] jatkuu


                          LIITE 1.


Tulostettu 11.09.1997              6070/R/136858/97/KEY/1 
                                 sivu 1 
         PÖYTÄKIRJA KOTIETSINNÄSTÄ JA TAKAVARIKOSTA (KEY)

         RHU / PAK / 591 / 97

Piiri:      HELSINKI PL
Tutkija:     KYPÄRÄ JUHA, p. 09-189 5724

Rikos/tapahtuma: HUUMAUSAINERIKOS

Tapahtuma-aika:  MA 01.08.1988- MA 28.07.1997
Tapahtumaosoite: TARKEMMIN TEKSTISSÄ

Rikoksesta    NIEMINEN, TERO OLAVI           
epäilty:


-----------------------------------------------------------------------
Kohdepaikka:   VUORIMIEHENKATU, ASUNTO
-----------------------------------------------------------------------


TOIMITUSTIEDOT: 
Aika:       TI 05.08.1997/17.25

Paikka:      VUORIMIEHENKATU, ASUNTO

Kulku:      SUORITETTIIN KOTIETSINTÄ EM. KOHTEESSA

         TAKAVARIKOITIIN LUETTELOON MERKITTY OMAISUUS

Määräyksen    SELIN PAAVO TAPIO, RIKOSYLIKOMISARIO, p. 09-1891
antaja:

Suorittaja:    KYPÄRÄ JUHA, p.09-189 5724

Todistaja:    TENHUNEN VILLE, p. 09-189 5725

Muut läsnäolleet: TERO NIEMINEN


PERUSTELUT:    TAKAVARIKOITAVAN ESINEEN LÖYTÄMINEN (PKL5:1,1)

         ESINE VOI OLLA TODISTEENA RIKOSASIASSA (PKL 4:1)

         TUOMIOISTUIN VOI JULISTAA ESINEEN MENETETYKSI (PKL
         4:1)

PÄÄTÖS:      VAHVISTAN SUORITETUN KOTIETSINNÄN. TAKAVARIKOITUA
         OMAISUUTTA KOSKEVIA PÄÄTÖSTIETOJA ON
         OMAISUUSLUETTELOSSA.


	
         HELSINKI
         11.09.1997     PAAKKALA RAIMO
                   RIKOSKOMISARIO, p.09-189 5715


KEY/OMAISUUSLUETTELO			       6070/R/136858/97/KEY/1
PÖYTÄKIRJA KOTIETSINNÄSTÄ JA TAKAVARIKOSTA              sivu 1


JÄRJESTYSNUMERO          SÄIL.PAIKKA  LOPETUS-    LOPETUS-
YKSILÖINTITIETO          ALOITUSPÄÄTÖS PÄÄTÖS     TOIMENPIDE
---------------------------------------------------------------------------
Nro  1              TUTKIJA
HAMPUN SIEMENIÄ          TAKAVARIKKO
JAMAICA I, PITKÄ          05.08.1997
3 KPL               PAAKKALA

Nro  2              TUTKIJA
HAMPUN SIEMENIÄ          TAKAVARIKKO
SHIVA SHANTI            05.08.1997
5 KPL               PAAKKALA

Nro  3              TUTKIJA
HAMPUN SIEMENIÄ          TAKAVARIKKO
SHIVA SHANTI,SKUNK 1        05.08.1997
3 KPL               PAAKKALA

Nro  4              TUTKIJA
HAMPUN SIEMENIÄ          TAKAVARIKKO
INDIA INDICA, TOSI PITKÄ      05.08.1997
4 KPL               PAAKKALA

Nro  5              TUTKIJA
VESIPIIPPU             TAKAVARIKKO
                  05.08.1997
1 KPL               PAAKKALA

Nro  6              TUTKIJA
VESIPIIPPU             TAKAVARIKKO
                  05.08.1997
1 KPL               PAAKKALALIITE 2.

TERO NIEMINEN LOPPULAUSUNTO
Vuorimiehenkatu
00140 HELSINKI
27.8.1997Kuulustelu 5.8.1997EPÄILTYNÄ HUUMAUSAINERIKOKSESTA


Vetoan huumerikoslain 50 luvun 7. pykälään. Sen perusteella syyte tulisi jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta. Liitteenä on Kaivopuiston kansanjuhlassa 17.8.1997 kerätty nimilista.
Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus julkisuudessa puhua myös asioista, joista vallitsee erilaisia näkemyksiä. Tarkemmat perustelut tv-esiintymiselle on esitetty liitteessä "Miksi menin A-studioon?".Tero Nieminen


Miksi menin A-studioon?

Tero Nieminen

KIELTOLAKI

En ole kuullut, että kieltolaki olisi toiminut missään maassa tai minkään aineen kohdalla. Epäonnistuneita kokeiluja on ollut teen, kahvin, tupakan ja alkoholin kanssa.

Perimmäinen ajatukseni liittyessäni Suomen kannabisyhdistykseen oli juuri se, että kieltolain ylläpitäminen on erittäin kallista. Minulla pitää olla oikeus sanoa mielipiteeni siihen, miten verorahojani käytetään. Amerikassa kieltolain ylläpitoon on sijoitettu uskomattomia määriä ja tulokset ovat olleet varsin huonoja.

Taloustieteen Nobelin vastaanottanut Milton Friedman vertaa kieltolakia sosialismiin. Yksityisellä sektorilla ei koskaan yritettäisi jatkaa ohjelmalla, joka selvästi tuottaa tappiota.

KANNABISYHDISTYS

Suomen kannabisyhdistys on ollut erittäin usein mustamaalattuna julkisuudessa. Lisäksi on esitetty useaankin kertaa näkemys, ettei tätä yhdistystä pitäisi olla olemassa ollenkaan. Tästä on seurauksena, että asiat ovat juuri päinvastoin. Kannabisyhdistyksessä aktiivisesti toimivien pitää olla korostetun lainkuuliaisia, sillä muuten yhdistyksen toiminta todella lopetettaisiin.

KIELTEINEN SUHTAUTUMINEN

Suomessa suhtaudutaan erittäin negatiivisesti laittomiin päihteisiin. Se ei mielestäni ole järkevää. Sellainen suhtautuminen estää asiallisen keskustelun aiheesta. Jos ajatellaan tässä ilmapiirissä olevaa päihteiden käyttäjää, jolla on jonkinlaisia ongelmia, niin ne ongelmat varmasti pahenevat entisestään kielteisen suhtautumisen takia. Tämä ilmapiiri ei ole kenenkään etu.

A-studion toimittaja on tekemässä ohjelmasarjaa, joka käsittelee suvaitsevaisuutta. Kannabiskysymystä käsittelevä ohjelma oli vain yksi osa tätä sarjaa.

ALAIKÄISET

Nyt alaikäisten on helpompi saada kannabista kuin keskiolutta. Jos kannabis myytäisiin virallisia kanavia käyttäen, niin sen saatavuus olisi edes yhtä hankalaa, kuin keskioluen. Lisäksi kannabiksen laatu olisi valvottua.

OIKEUSVALTIO

Helsingissä kotikasvattajat jätetään rauhaan. Tampereella perustetaan vihjepuhelin puutarhureja varten. Itse lainsäädännössä on liikaa tulkinnanvaraisia kohtia, joka on johtanut varsin kirjavaan käytäntöön. Tuomioiden ei pitäisi olla asuinpaikasta riippuvaisia.

Keväällä tuomittiin Helsinkiläiset tupakkakaupan pitäjät, koska he olivat myyneet hampunsiemeniä. Perusteena käytettiin sitä, että he tiesivät siemeniä käytettävän huumekasvien kasvattamiseen. "Tässä oli nyt tällainen tapaus, missä tuomittiin, vaikka oikeudessa ei ollut näyttöä yhdestäkään tapauksesta. Nämä huumejutut ovat sellaisia, joissa otetaan käyttöön sellaisia uusia käytäntöjä, mitä ei aikaisemmin ole hyväksytty. Toisaalta ne pikkuhiljaa leviävät myös muihin juttuihin. Näin nämä huumejutut pikkuhiljaa korruptoivat koko oikeusjärjestelmän." Näin pohdiskeli yrittäjien asianajaja Markku Fredman tuomion julistamisen jälkeen.

KONTROLLIN LISÄÄNTYMINEN

Poliisia varten perustetaan geenipankkia, passeihin lisätään sormenjälkiä, puhelujen kuuntelua lisätään, GSM-salausta halutaan heikentää. Näitä perustellaan usein huumeiden vastaisella taistelulla. Kaikki nämä tuntuvat menevän varsin helposti läpi. Kuitenkin jokainen näistä asioista on tärkeä ja niillä on syvälliset vaikutukset yhteiskuntaan. Miten pitkälle tietosuojaa halutaan heikentää huumeiden vastaisen taistelun nimissä?

SUOMALAINEN PÄIHDEKULTTUURI

Suomessa on olemassa eräänlainen viinanjuontipakko. Tämän voi todeta menemällä kapakkaan ja olemalla juomatta. Suhtautuminen ei siinä vaiheessa ole kovin ymmärtäväistä. Sama ilmiö esiintyy jopa työelämässä. Jos firma haluaa kestitä työntekijöitään, niin silloin järjestetään olut- ja viinitarjoilu. Harvoin mitään muuta vaihtoehtoa edes harkitaan. Jos tämä tarjoilu ei kiinnosta, niin silloin jää tylysti ilman. Tämä on eriarvoista kohtelua. Viinatarjoilusta kieltäytymisen syyt voivat olla myös terveydelliset, uskonnolliset tai periaattelliset.

KUITUHAMPPU

Kuituhamppua ei Suomen ilmapiirissä käytännössä voida hyödyntää. Hampulla on paljon erilaisia käyttötapoja ja lisäksi sen viljelyä varten saa tukea EU:stä. Kuituhampun viljely on myös ekologisesti järkevää, koska se kasvaa köyhässä maaperässä eikä tarvitse lannoitteita tai tuholaismyrkkyjä.

LÄÄKETIETEELLINEN KANNABIS

On olemassa useita sairauksia, joiden oireita kannabis lieventää. Laittomuuden takia ei voida tehdä kunnollista tutkimusta kannabiksen lääketieteellisistä ominaisuuksista.Kaivopuiston kansanjuhla 1997

Vetoomus

17.8.1997

Yleinen syyttäjä

Tero Nieminen esiintyi 28.7.1997 TV1:n A-studiossa, jossa hän kertoi silloin tällöin käyttäneensä ostamaansa tai itse kasvattamaansa kannabista 9 vuoden ajan. Tämä on johtanut poliisikuulusteluun ja kotietsintään, jossa Tero Niemiseltä takavarikoitiin 16 hampun siementä ja kaksi piippua. On mahdollista, että Tero Niemistä syytetään huumausainerikoksesta.

Me allekirjoittaneet vetoamme, että sovelletaan huumerikoslain 7 §, jonka mukaan syytettä ei pitäisi tällaisessa tapauksessa nostaa.

Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus julkisuudessa puhua myös asioista, joista vallitsee erilaisia näkemyksiä. Kannabiskeskustelua ei voi käydä, jos "virallisesta" politiikasta eroavat mielipiteet johtavat rikostutkintaan ja syytteeseen.

[Tässä kohdassa on 685 ihmisen allekirjoitus]