Etpk:n sivun nro
KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA 5.
Rikoksesta epäilty
--------------------------------------------------------------------------------
1 Kuulustelupaikka Kuulustelupäivä Alkoi klo
Kuulustelu-
Helsingin rikospoliisi 05.08.97 13.10
tilaisuus
Kuulustelija
ryk Juha Kypärä [ ] kuulusteltu puhelimitse
Kuulustelutodistaja
ryk Markku Paakala [X] läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa
--------------------------------------------------------------------------------
2 SUKUNIMI, etunimet, e. Henkilötunnus
Rikoksesta
NIEMINEN Tero Olavi
epäilty
Ammatti Väestörekisteri (srk) Ulkomaalaisen kansallisuus
ohjelmistosuunnittelija Hgin siviilirek.
Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka Puhelin kotiin
, 00140 Helsinki
Työnantaja, työpaikan osoite (tarvittaessa) Puhelin toimeen
.
Elatusvelvollisuus Siviilisääty Ajokortin luokka, myöntäjä
[ ] puoliso 1 alle 18 v. lasta eronnut ABCe , (11.07.2037) Hki
Bruttotulot Varallisuuden arvo
14.000 mk/kk
--------------------------------------------------------------------------------
3 Rikos | tapahtuma Ilmoituksen nro
Merkinnät
Huumausainerikos
.
Muut kuulustelussa läsnä olevat
Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan
Ennen kuulustelua on ilmoitettu
[X]asema esitutkinnassa [X]mistä teosta kuulusteltavaa epäillään
[X]oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle [X]oikeudesta käyttää avustajaa
Merkintöjä, lisätietoja (tavoitettavuutta koskevat tiedot, selvitys varallisuudesta, holhooja ja tämän osoite, liikenneasiassa aikaisemmat tuomiot rikoksista)

KUULUSTELUKERTOMUS

Viime viikolla esitetyssä valtakunnallisessa TV-ohjelmassa sinun kerrottiin aloittaneen kannabiksen käytön 9 vuotta sitten. Milloin viimeksi olet käyttänyt kannabista ?

V: muutamia viikkoja sitten

K: Missä käytit kannabista

V: kotioloissa, Vuorimiehenkadulla

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty
Kuulustelu päättyi klo [ ] jatkuu

INDEX
<= =>