TYÖSUHTEEN IRTISANOMINEN

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan Teille työsuhteenne irtisanomisesta. Irtisanomisen perusteena on työsopimuslain 3 luvun 37 pykälässä tarkoitettu erityisen painava syy. Nieminen on kertonut julkisesti ja omalla nimellään käyttävänsä ja viljelevänsä tuotteita, jotka Suomen lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaan on katsottu huumausaineiksi. XXXXXXXXXXXX:llä ei ole sellaisia työtehtäviä, joissa toimiminen em. tapauksessa ei merkittävästi vaikeuttaisi tai estäisi liiketoimintaa XXXXXXXXXXXXlle elintärkeiden asiakkaiden kanssa.

Työsuhteen päättymispäivä: 15.11.1997

XXXXXXXXXXXX
YYY
Toimitusjohtaja

Tiedoksianto

Tästä ilmoituksesta olen tänään saanut tiedon ja samalla vastaanottanut siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen. Minulle on myös varattu tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

(Tähän kohtaan oli varattu paikka Tero Niemisen allekirjoitukselle)

Aika ja paikka
Espoossa 15.8.1997

Todistamme, että yllä oleva irtisanomisilmoitus on annettu Tero Niemiselle
ZZZ
QQQ