Huumeyksikön johtaja Paavo Selin 10.9.1997 'Kirkko ja kaupunki'-lehdessä:

-Pienet resurssit yritetään käyttää niin järkevästi kuin mahdollista.

Esimerkkinä siitä toimikoon Tero Niemisen 11.9.1997 päivätty esitutkintapöytäkirja:

Esitutkintapöytäkirja yhtenä HTML-tiedostona.
Esitutkintapöytäkirja yhtenä tekstitiedostona.