HELSINGIN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOS ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJA 1(12)
Rikospoliisin toimintayksikkö
Huumerikosyksikkö
Pvm
11.09.1997
Nro
6070RHU/R/136858/97
------------------------------------- ----------------------------- --------------
Rikoksesta epäilty Rikos tai tapahtuma Lisämerkintä
SUKUNIMI, etunimet, e. rikosnimike tai tapahtuma nuori henkilö
henkilötunnus, ulkomaalaisen kansalaisuus tapahtuma- aika, tarvittaessa kunta pidätetty, vangittu, haastettu
NIEMINEN, Tero Olavi Huumausainerikoksia Helsingissä
110767-0975 01.08.1988 - 28.07.1997
Huumausainerikoksia Tampereella
11.04.1989 - 13.06.1994
Huumausainerikoksia Espoossa
25.11.1996 - 31.03.1997
--------------------------------------------------------------------------------
Asianomistajan nimi
--------------------------------------------------------------------------------
Lisätietoja Voimassa olevat pakkokeinot
[X] takavarikko [ ] hukkaamiskielto [ ] vakuustakavarikko [ ] matkustuskielto
[X] pöytäkirjassa on liitteitä [ ]
Virallisen syyttäjän nimi (merkitään mikäli syyttäjä on erikseen määrätty)Viite Viitataan esitutkintapöytäkirjaan nro Rikoksesta epäilty

P1

Elektroninen poliisilomake 600(v2.0)
[ ] jatkuu

INDEX
=>