' Uutisia

Uutisia maailmalta vuonna 1999

Järki etenee Euroopassa:

Portugali dekrimimalisoimassa huumeiden käytön?

26.4.1999

Portugalin sosialistinen vähemmistöhallitus on tehnyt lakiehdotuksen, missä laittomien huumeiden käytöstä ei enää rangaistaisi vankeudella. Nykylain mukaan huumeiden käytöstä voi Portugalissa periaatteessa seurata jopa vuosi vankeutta. Jotkut hallitsevan puolueen edustajat olisivat kannattaneet huumeiden täyttä laillistamista, mutta hallituksen hyväksymän kompromissin mukaan huumeiden käyttö ei enää rikoslain alainen teko, vaan se olisi siviililain vastainen rike josta voisi seurata korkeintaan sakkoa. Ehdotus joutuu vielä parlamentin käsittelyyn.


Sveitsi:

Hallituksen asiantuntijat suosittelevat kannabiksen laillistamista

26.4.1999

Sveitsin hallituksen nimittämä asiantuntijaryhmä suosittelee kannabiksen hankinnan ja käytön laillistamista. Raportissaan Sveitsin liittohallitukselle, päihteisiin liittyviä ongelmia tutkiva komitea totesi, että kannabiksesta on tullut nautintoaine, jota suuri osa maan väestöstä käyttää siitä huolimatta, että se on laitonta. Komitean mielestä kannabiksen laittomuus vähentää valtion huumepolitiikan uskottavuutta. Komitea myös ehdottaa, että kannabiksen myynnistä tulisi tehdä luvanvaraista siitä huolimatta, että se rikkoisi Sveitsin allekirjoittamia kansainvälisiä huumesopimuksia vastaan. Ehdotuksen mukaan kannabiksen ostamiselle säädettäisiin ikäraja, ja osto-oikeus olisi ainoastaan Sveitsissä vakituisesti asuvilla.

Komitean raporttia tullaan käsittelemään osana Sveitsin liittovaltion huumelainsäädännön uudistamista.


Amerikkalaisväite:

Tupakkayhtiö kehitteli tupakkajointtia 1970-luvulla

29.3.1999

Amerikkalaisen Brown and Williamson Tobacco Corp. yhtiö harkitsi marijuanalta tuoksuvan savukeen kehittämistä. Yhtiön kemistin 3.6.1974 -päivätyssä muistiossa kerrotaan, että sekoittamalla turkkilaisia ja amerikkalaisia tupakkalaatuja, pekoe teetä, alfa-alfaa ja oreganoa saadaan aikaan savuke, jonka aromi muistuttaisi marijuanan savua. Muistiossa lukee mm. "Koska marijuanan aromi on helposti tunnistettavissa ja vaikeasti peiteltävissä, markkinoitava tuote, jolla on samanlainen aromi voisi olla mieliksi marijuanan polttajille". Kemistin mukaan savukkeesta voisi myös olla käyttöä plasebona huumetutkimuksissa tai koulutustarkoituksiin.

Yhtiön edustaja kertoi Minnesotalaisessa Saint Paul Pioneer Press -lehdessä 23.3., että ajatusta ei kehitelty eteenpäin. Edustajan mukaan yhtiö ei ole lainkaan kiinnostunut marijuanasta. Muistio tuli julkisuuteen osana juridista sopimusta tupakkayhtiöiden ja Minnesotan välillä, missä osavaltiolle maksettiin 6.6 miljardin dollarin korvaus tupakan aiheuttamien terveysvahinkojen korvaamiseksi. Sopimukseen liittyi kohta, jossa yhtiöt velvoitettiin julkaisemaan joukko salaisia asiakirjoja.


Virallinen raportti USA:sta:

Kannabiksesta sittenkin lääkehyötyä

22.3.1999

USA:n liittovaltion kustantama 17.3. ilmestynyt raportti vahvistaa, että kannabiksesta on hyötyä lääkkeenä. Riippumattoman Institute of Medicine (IOM) tutkimuslaitoksen raportin mukaan kannabis saattaisi olla yksi parhaimpia saatavilla olevia hoitoja tiettyihin syöpään ja AIDS:iin liittyviin oireisiin. Raportissa kuitenkin myös todetaan, että kannabiksen yleisin käyttötapa - polttaminen - on haitallista, ja että poltettua kannabista ei pitäisi käyttää kovin pitkäaikaisesti. Toisaalta siinä katsottiin, että kannabis auttaa kivunlievityksessä, ja että se ei ole erityisesti riippuvuutta aiheuttavaa, eikä toimi porttina kovempiin aineisiin. IOM:n raportissa myös suositellaan erilaisten kannabiksen vaikuttaja-ainetta sisältävien inhalaattoreiden, tai laastareiden kehittämistä. Yhdysvaltain huumeviranomaisten mukaan, lääkekannabista ei laillisteta raportin tuloksista huolimatta.

Lääkekannabis on ollut kuuma poliittinen kysymys USA:ssa viime vuosina, ja 6 osavaltiossa kannabiksen lääkekäyttöä tukevat kansanäänestykset ovat menneet läpi. Eri kannabiksen lääkekäyttöä kannattavat kansalaisjärjestöt ovat tervehtineet raportin tuloksia myönteisesti. Toisaalta, suurin kannabiksen laillistamista kannattava järjestö National Organization for the Reform of Marijuana Laws, eli NORML, moitti raporttia liian lieväksi.


Uusi Seelanti:

Ehdotus kannabislakien uudelleenarvioinniksi

8.2.1999

Uuden Seelannin parlamentin terveysvaliokunnan mielestä kannabiksen juridinen status kaipaa uudelleenarviointia. Valiokunta esitti parlamentille joulukuussa, että maan nykynen kannabispolitiikka on arvioitava uudelleen koska käyttö on maassa laajaa. Raportin mukaan perinteinen lainvalvonta ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen käyttöä. Siinä myös todetaan, että Uuden Seelannin poliisi on ollut avomielinen kannabiksen dekriminalisoinnin suhteen. Valiokunta katsoo myös, että kannabiksen mielenterveyshaittoja on liioiteltu.


Uusi tutkimus paljastaa:

Hollannissa vähän kannabiksenkäyttäjiä

6.1.1999

Hollannin terveysministeriön, Amsterdamin yliopiston, ja maan tilastokeskuksen 6.1. ilmestyneessä tutkimuksessa käy ilmi, että liberaalia politiikkaa harjoittavassa Hollannissa kannabiksenkäyttö on huomattavasti vähäisempää, kuin esim. tiukkaan linjaan uskovassa USA:ssa. Tutkimus on ensimmäinen Hollannissa, missä huumeidenkäyttöä tutkitaan maanlaajuisesti.

Tutkimuksen tiedot kerättiin vuosina 1997 ja 1998. Tulosten mukaan 12 vuotta täyttäneistä hollantilaisista 15,6 prosenttia olivat joskus käyttäneet kannabista. Yhdysvalloissa vastaava luku on 32,9 prosenttia. Lisäksi 2,5 prosenttia yli 12 vuotiaista hollantilaisista olivat käyttäneet kannabista kyselyä edeltävän kuukauden aikana. Vastaava luku USA:ssa v. 1997 tehdyssä tutkimuksessa oli 5,1 prosenttia. Kannabista käyttäneiden hollantilaisten kokonaismäärä olisi tämän tutkimuksen mukaan n. 323000: Hollannin valtio on käyttänyt omassa päihdepoliittisen päätöksenteon pohjana huomattavasti suurempaa lukua, 675000.

Tutkimuksessa todetaan: "Luvut osoittavat, että repressiivinen huumepolitiikka, jollaista toteutetaan USA:ssa ei välttämättä vähennä huumeiden käyttöä... saatavuus ei ole ratkaiseva tekijä maassa tapahtuvan huumeiden käytön kannalta."


Vuoden 1998 uutisia

Vuoden 1997 uutisia