Suomen kannabisyhdistys - SKY

IN ENGLISH* PÅ SVENSKA* DEUTSCH

SKY on vuonna 1990 toimintansa aloittanut ja 1991 virallisesti perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, saatavuus ja kotikasvatus omaan käyttöön tulee lailliseksi täysi-ikäisille ihmisille sekä tutkia kannabiksen käyttöä eri aikoina ja eri kulttuureissa.

Lyhyestä iästään huolimatta yhdistys on nopeasti saanut jalansijaa suomalaisessa huumekeskustelussa, jota aiemmin ovat hallinneet lähinnä poliisi ja vanhempainyhdistykset. Yhdistyksen kantaa asioihin tiedustellaan yhä useammin ja yhdistyksen edustajia kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin. Keskusteluun osallistumisen lisäksi SKY harjoittaa monenlaista toimintaa. Yhdistys julkaisee Hamppu -lehteä, järjestää jäsenilleen juhlia, retkiä ja klubi-iltoja, ottaa kantaa huumausainepolitiikkaan liittyviin asioihin, järjestää keskustelutilaisuuksia ym. tapahtumia sekä suorittaa tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoimintaa kannabikseen liittyvissä asioissa. Lisäksi yhdistyksen tapaamisista on muodostunut epävirallinen keskustelufoorumi kasvatuskysymyksistä kiinnostuneille.

SKY ei ole kuitenkaan saanut toiminnalleen kaikkien tahojen hyväksyntää. Yhdistyksen toiminnan kyseenalaistajia ovat olleet mm. Suomen Oikeusministeriö ja eräät kansanedustajat. Vuonna 1991 yhdistyksen kimppuun hyökkäsivät SMP:n kansanedustajat Tina Mäkelä ja Hannu Suhonen tehden Oikeusministeriölle kyselyn SKY:n toiminnan laillisuudesta. Tutkinnan suorittaneen Sisäministeriön kanta oli "ettei yhdistys ole toiminut olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja". Oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimisto hylkäsi keväällä 1993 yhdistyksen 1991 jättämän rekisteröinti-ilmoituksen. Ministeriö tulkitsi SKY:n tarkoituksen "hyvien tapojen vastaiseksi siten, että esitetty tarkoitus on yhteiskunnassamme vallitsevien oikeus- ja moraali- käsitysten vastainen". Yhdistys valitti kesällä 1993 yhdistysrekisterin hylkäävästä päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO vahvisti yhdistysrekisterin päätöksen syksyllä 1994 hieman toisin perustein. Päätöksessään KHO myönsi, että yhdistyksen pyrkimys muuttaa yhteis- kunnassa vallitsevia käsityksiä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä ei sinänsä ole hyvien tapojen vastaista, mutta KHO:n mielestä tarkoitus sisältää kuitenkin pyrkimyksen edistää terveydelle haitallisen tavan yleistymistä.
Vuoden 1995 lopulla SKY anoi Eunet Finlandilta suomalaista sky.fi internet-domainia. Vuoden pallottelun jälkeen Eunet hylkäsi anomuksen, minkä johdosta vuoden 1996 lopulla päätettiin hakea Interniciltä kansainvälistä sky.org -domainia. Hakemus hyväksyttiin kahdessa päivässä.
Viimeisin yritys häiritä SKY:n toimintaa on poliisilta ja sisäasiainministeriöltä vuoden 1997 alussa tullut vaatimus poistaa yhdistyksen nimi HPY:n puhelinluettelosta.

Kiusanteosta huolimatta SKY jatkaa edelleen toimintaansa - toistaiseksi rekisteröimättömänä yhdistyksenä. SKY on tehnyt KHO:n päätöksestä valituksen Euroopan ihmisoikeuselimiin.